2005-12-05 11:37: Nowa pracownia komputerowa w SP 7
W piątek 2 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 7 otwarto pracownię komputerową. Pracownia powstała w ramach projektu "Pracownia komputerowa dla Szkół" a współfinansowana była przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Wartość projektu wyniosła ponad 60 tys. zł., z czego ponad 40 tys. przeznaczono na sprzęt i oprogramowanie. W nowootwartej pracowni znajduje się 10 komputerów połączonych w sieci, serwer, laptop, drukarka laserowa, skaner oraz projektor multimedialny.
dodał: Jerzy,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.