Internet - Najczęstsze pytania dotyczące usługi

Pytanie: Kto może skorzystac z usługi internetu w Telewizji Kablowej "Bart-Sat"?
Odpowiedź: Z usługi internetu może skorzystać każdy abonent TVK "Bart-Sat" posiadający dowolny pakiet telewizyjny, który nie ma żadnych zaległości.
* * * *
Pytanie: Jak długo będę czekał na podłączenie Internetu?
Odpowiedź: Czas oczekiwania na podłączenie Internetu wynosi zwykle do 2 tygodni od momentu zgłoszenia tego w Biurze Obsługi Klienta i uzgodnieniu, czy jest techniczna możliwośc aktywowania usługi pod wskazanym adresem.
* * * *
Pytanie: Za pomocą jakiej technologii TVK "Bart-Sat" dostarcza Internet do domu Klienta?
Odpowiedź: Poprzez sieć telewizji kablowej, za pomocą modemów kablowych pracujących w standardzie EuroDOCSIS. Standard ten pozwala na transmisję w ramach współdzielonego medium z prędkością 55 Mb/s w pojedynczym kanale dosyłowym i 5 lub 10 Mb/s w kanale zwrotnym. Sygnał przesyłany jest tym samym kablem, którym dociera do Państwa telewizja kablowa.
* * * *
Pytanie: Jakie są wymagania sprzętowe usług dostępu do Internetu?
Odpowiedź: Usługi Internet będą współpracowały z dowolnym komputerem wyposażonym w kartę sieciową Ethernet lub gniazdo USB. Interfejs Ethernet - charakterystyczne gniazdo podobne do gniazda telefonicznego - znajduje się na płycie głownej wielu współczesnych komputerów. Jeśli komputer nie posiada interfejsu Ethernet ani USB, konieczne musi być wyposażenie go w kartę sieciową (koszt ok. 30 zł).
* * * *
Pytanie: Czy w usługach oferowanych przez TVK "Bart-Sat" występują miesięczne limity transferu?
Odpowiedź: Żaden z pakietów Internetowych dostępnych w ofercie TVK "Bart-Sat" nie posiada limitu na pobrane czy wysłane dane. Co za tym idzie, prędkości downloadu oraz uploadu nie są ograniczane i pozostają stałe, bez względu na to czy Państwa łącze jest wykorzystywane bardzo intensywnie, czy też tylko okazjonalnie.
* * * *
Pytanie: Czy szybkości transmisji są gwarantowane? Czy w godzinach szczytu osiągnę prędkość transmisji wskazaną w abonamencie?
Odpowiedź: Prędkości transmisji wskazane w ofercie nie są zależne od pory dnia.
Szybkości transmisji gwarantujemy do punktów styku sieci TVK "Bart-Sat" z sieciami innych operatorów. Przez gwarancję rozumiemy tutaj fakt, że osiąganie przez klienta do dobrych, polskich serwerów prędkości znacząco niższej od prędkości abonamentowej traktujemy jako problem - a nie jako normalny stan spowodowany przeciążeniem sieci, godzinami szczytu, itd.
Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że z uwagi na rozproszoną naturę sieci Internet, nie mamy możliwości zagwarantowania szybkości transmisji do konkretnego jej punktu. Osiągane szybkości zależą nie tylko od TVK "Bart-Sat", ale również od prędkości połączenia drugiego uczestnika transmisji i prędkości łącz i styków jego operatora.
Jednakże TVK "Bart-Sat" cały czas monitoruje łącza do operatorów zewnętrznych i w przypadku zwiększonego zapotrzebowania, zwiększa przepustowości.
* * * *
Pytanie: Jaka jest różnica między kb a kB? Czy ktoś ściągający pliki z prędkością 100 kb/s robi to szybciej niż ja, osiągając transfer 62 kB/s?
Odpowiedź: Zarówno kilobit (kb) jak i kilobajt (kB) jest jednostką w jakiej wyraża się prędkość przesyłu danych w Internecie.
Różnica między nimi polega na tym, że 1 kB = 8 kb.
Aby sprawdzić która prędkość transferu jest większa, 100 kb/s czy 62 kB/s, należy przedstawić obie prędkości transmisji w tej samej postaci - kilobajtów lub kilobitów.
Chcąc zamienić 64 kB/s na odpowiadającą jej wartość w kb/s wykonuje się następujące przeliczenia:
 pamiętając, że:
            1 kB to 8 kb,
 można napisać:
            62 kB = 62 * 8 kb = 496 kb/s
Otrzymany wynik daje poszukiwaną odpowiedź - 62 kB/s to blisko pięć razy więcej niż 100 kb/s.
* * * *
Pytanie: Czy będę mógł skorzystać z komunikatora głosowego, serwisu bankowego, gier internetowych...?
Odpowiedź: Tak, nasze usługi umożliwiają korzystanie z wszystkich typowych usług dostępnych w sieci Internet.
* * * *
Pytanie: Czy z połączenia mogą korzystać z dwa komputery?
Odpowiedź: Tak. Modemy kablowe posiadają złącza Ethernet i USB. Standardowo uruchomiony jest tylko jedno z tych złącz. Po wykupieniu opcji (patrz cennik) uruchamiamy drugie złącze.
* * * *
Pytanie: Czy w sieci blokowane są usługi lub "porty"? Czy można korzystać z programów P2P?
Odpowiedź: W przeciwieństwie do niektórych operatorów, nie praktykujemy blokowania portów i usług. W ramach naszej usługi możecie Państwo sami decydować do jakiego celu chcą wykorzystywać swoje łącza.
* * * *
Pytanie: Czy można zamówić usługę Internet na firmę?
Odpowiedź: Tak, odbiorcami usługi Internet mogą być zarówno klienci indywidualni, jak i podmioty gospodarcze.
* * * *