Internet w TVK BARTSAT

Usługa dostępna jest na::
1. ul. 11-go Listopada,
2. ul. Andersa,
3. ul. Bema,

4. ul. Boh. Warszawy,
5. ul. Boh. Monte Cassino,
6. ul. Chilmanowicza,
7. ul. Cicha,
8. ul. Dąbrowskiego,
9. ul. Grota-Roweckiego,
10. ul. Hubalczyków,
11. ul. Jagiellończyka,
12. ul. Kętrzyńska,
13. ul. Kilińskiego,
14. ul. Kopernika,
15. ul. Kowali,
16. ul. Krótka,
17. ul. Marksa 1,
18. ul. Mazurska,
19. ul. Mickiewicza,
20. ul. Mierosławskiego,
21. ul. Młynarska,
22. ul. Nad Łyną,
23. ul. Ogrodowa,
24. ul. Okrzei

25. ul. Ofiar Oświęcimia,
26. ul. Orzeszkowej,
27. ul. Paderewskiego,
28. ul. Piłsudskiego,
29. ul. Poniatowskiego,
30. ul. Pułaskiego,
31. ul. Robotnicza,
32. ul. Rynkowa,
33. ul. Rzeźników,
34. Pl. Dworcowy,
35. Pl. Konstytucji 3-go Maja,
36. Pl. Wolności,
37. ul. Sikorskiego CAŁA
38. ul. Słowackiego,
39. ul. Starzyńskiego,
40. ul. Struga,
41. ul. Szewców,
42. ul. Traugutta,
43. ul. Warmińska,
44. ul. Warszawska,
45. ul. Wojska Polskiego,
46. ul. Wyspiańskiego,
47. ul. Wyszyńskiego,
48. ul. Zakole.