2011-05-11 10:49: VII sesja Rady Powiatu
Wyjątkowo krótko, bo zaledwie kwadrans wystarczył, by rozpocząć i zakończyć obrady sesji Rady Powiatu, ale jest na to wyjaśnienie, bowiem tyle czasu wystarczy by podjąć decyzję co do dwóch zapisanych w porządku obrad uchwał.
Mimo, że obrady VII sesji Rady Powiatu z góry przewidywane były na zaledwie kilkanaście minut, to obecność była bliska 100% radnych, na 19 do sali konferencyjnej starostwa powiatowego, gdzie odbyły się obrady, przyszło 18 radnych. Sesja kilkunastominutowa dotyczyła w głównej mierze jednej istotnej sprawy, uruchomienia procedury związanej z ogłoszeniem konkursu na realizację i dofinansowanie zadań przygotowanych przez organizacje pozarządowe.
Sesja została zwołana na podstawie złożonego wniosku Zarządu Rady Powiatu, bowiem dalsze opóźnienia w tej kwestii, czyli podział środków pieniężnych na programy napisane przez organizacje pozarządowe w toku konkursu, w dalszej kolejności opóźniły by ich realizację, albo nawet zaprzepaściły by ciekawe plany, z których mogliby skorzystać nie tylko członkowie organizacji pozarządowych, ale także nie związani bezpośrednio mieszkańcy. Do podziału jest zaledwie 20 tys.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.