2005-07-05 15:33: 35 sesja Rady Miejskiej
W czwartek 30 czerwca w sali Urzędu Miasta odbyły się obrady XXXV zwyczajnej sesji rady Miasta Bartoszyce.
Radni w czasie obrad zapoznali się z informacjami o stanie bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście, swoje sprawozdania przedstawiły Komenda Powiatowa Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Straż Miejska, a także bartoszyckie placówki oświatowe.
W dalszej części obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji miejskiego programu "Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce na lata 2004-2007",
Zasadniczą część czasu radni poświęcili na podejmowanie uchwał, których było ponad 20-cia.
Wśród nich radni m.in.:
uchwalili strategię rozwiązywania problemów społecznych miasta Bartoszyce do 2015 roku,
zatwierdzili taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Radni uchwalili plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2005 do 2007,
utworzyli Celowy Związek Gmin EKO-BART z siedzibą w Bartoszycach oraz przyjęli Statut Związku.  >> czytaj dalej <<
dodał: Jerzy,
2005-07-05 17:41, dodał: REMTON
Dlaczego nie piszesz o zawyzonych kosztach oczyszczania miasta na bardzo pokazna sume oczym stwierdzili radni zwracajac sie do BURMISTRZA JESZCZE MOCNIEJ,ZE TU COS SMIERDZI.dLACZEGO RADNI DALI SIE PRZEKONAC sTANISLAWOWI NALECZOWI,ZE BUDOWA PRZY JEZIORKU // MLECZARSKIM// MOZE BYC KONTYUNOWANA BEZ PRZETARGU.TAK MOZNA ROBIC CALY CZAS I CYKAC KOSZTORYS,KTORY NIE PRZEKRACZA 24TYS.

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.