2006-05-02 20:17: 46 zwyczajna sesja Rady Miasta
W czwartek 27 kwietnia w sali urzędu miasta odbyły sie obrady 46 zwyczajnej sesji rady miasta. Na sesji przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2005, po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz niezbyt długiej dyskusji przy jednym głosie wstrzymującym radni przyjeli sprawozdanie, w kolejnej uchwale przy dwóch głosach wstrzymujących udzielili absolutorium burmistrzowi miasta za rok 2005. W dalszej części obrad radni podjeli uchwały nt. utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalili ich numery i granice, radni ustalili najniższe wynagrodzenie oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, wprowadzili także zmiany w Statucie MOPS.  >> czytaj dalej <<
dodał: Jerzy,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.