2011-11-28 12:09: XII Sesja Rady Miasta
Początek XII sesji Rady Miasta to oczywiście stwierdzenie przez przewodniczącego rady prawomocności obrad oraz przyjęcie przez zebranych radnych porządku sesji, który został wzbogacony o dodatkowy punkt w uchwałach, notabene przyjęty i dotyczył on zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu rewitalizacji miasta na lata 2007-2013. Tradycyjnie przyjęto ponadto protokół z obrad poprzedniej sesji, zaś informację z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz Krzysztof Nałęcz.
Istotne punkty XII sesji dotyczyły uchwał, w tym tej związanej ze zmianami w organizacji żłobków, klubów dziecięcych czy dziennych opiekunów. Decyzją radnych przyjęty został plan nadzoru nad wspomnianymi wcześniej punktami opieki nad dziećmi, który przewiduje m.in.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.