2011-11-02 11:01: Powstał zespół interdyscyplinarny
Ponad rok temu weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która zakłada powołanie tzw. zespołów interdyscyplinarnych, działających na danym terenie. Stąd też w ubiegłym tygodniu doszło do podpisania takiego porozumienia i stworzenia w Bartoszycach wspomnianego zespołu pod kierunkiem burmistrza miasta.
Tymczasem zespół interdyscyplinarny tworzy w danym okręgu terytorialnym wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.