2011-10-05 10:32: XII sesja Rady Powiatu
Ostatnie sesje Rady Powiatu odbywały się w trybie pilnym, a porządek obrad zawierał jedynie pojedyncze uchwały nie mogące dłużej czekać na realizację. Stąd miniona XII sesja była dość obszerna programowo, a jej pierwszy podstawowy punkt dotyczył przedstawienia radnym informacji o obecnej sytuacji na rynku pracy oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach, który zreferował i wyjaśniał dr Dariusz Śledź z Instytutu Badań i Analiz Grupy Olsztyńskiej Szkoły Biznesu. Tak jak radni miejscy tak również i powiatowi, w tym terminie zapoznali się z dokładną informacją dotyczącą wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku oraz zmianami zapisanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bartoszyckiego.
Wspomniane wyżej dwa ostatnie tematy dotyczyły ponadto pierwszych uchwał rozpatrywanych przez radnych na sesji.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.