2011-10-05 10:26: Nowa świetlica w Łojdach
Od zawsze miejscem spotkań mieszkańców były świetlice środowiskowe, z czasem w mieście zaczęły one przybierać formę domów kultury, czy klubów, ale w mniejszych miejscowościach, nadal miejscem kultury, zabawy i towarzyskich spotkań pozostają świetlice, dlatego tak ważne jest, by te obiekty były przyjazne wizualnie i zachęcały do odwiedzenia, stąd też wyremontowane świetlice nigdy już nie będą świecić pustkami, tak jak ta otwarta od kilku dni w Łojdach.
Choć droga do wykonania tej inwestycji była dość długa i trudna, nikomu z sołectwa Łojdy nie zabrakło wiary w możliwość jej realizacji. Od dawna sołectwo potrzebowało miejsca, w którym będzie mogła spotykać się społeczność, wspólnie tam tworzyć ciekawe projekty, spędzać wolny czas w warunkach godnych i zachęcających do aktywności wszystkie pokolenia. Stąd oprócz poprawy warunków drogowych, wprowadzenia do sołectwa nowoczesnych technologii, mieszkańcy starali się uzyskać w radzie gminy, a także u wójta poparcie ich inicjatywy, czyli stworzenia świetlicy wiejskiej i wykorzystania do tego celu budynku po byłym biurze, który do chwili obecnej na ich oczach ulegał niszczeniu.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.