2011-05-25 17:31: VI zwyczajna sesja Rady Miasta
VI sesja Rady Miasta odbyła się przy udziale 20 radnych, oraz zaproszonych gości, wśród nich obecna była dyrektor BDK Katarzyna Basak, która na forum wyróżniła zwycięzcę ogłoszonego przez dom kultury konkursu na logo placówki. Wśród 15 zgłoszonych do konkursu projektów, zwyciężył pomysł bartoszyczanina Sławomira Pieńkawy. Wśród obecnych gości był również przedstawiciel sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Zbigniew Pietrzak, który przedstawił pomysł, a jednocześnie wyznaczył na 3 czerwca w dniu rozpoczęcia obchodów Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce, datę najbliższego posiedzenia komisji, której przewodniczy, a która spotka się właśnie w Bartoszycach.
Pierwsza część sesji dotyczyła również przyjęcia porządku obrad, który za sprawą głosowania radnych uległ niewielkim zmianom, przede wszystkim nie wprowadzono uchwały odnośnie zagospodarowania przestrzennego, oraz zdjęto z porządku obrad uchwałę, która miała wprowadzić zmiany w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach.
Kolejne punkty obrad przebiegły zgodnie z porządkiem, stąd po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję edukacji, kultury, sportu i spraw rodziny, radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji uchwały odnośnie programu współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, oraz m.in.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.