2011-05-04 13:52: 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Dlaczego 3 maja jest tak ważnym dniem dla Polaków?, oczywiście nie dlatego, że jest ustawowo dniem wolnym od pracy, ale przede wszystkim dlatego, że Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, które po wprowadzeniu kilku zmian szanowane i respektowane są po dziś dzień.
Pierwsze informacje na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja przekazywane są dla większości w wieku szkolnym podczas lekcji historii. Wówczas uczniowie przeglądając i analizując karty z dziejów Polski poznają cały przebieg postanowień konstytucyjnych, które w głównej mierze dotyczyły centralizacji państwa, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą konstytucja uznała katolicyzm, przy tolerancji dla innych uznawanych przez państwo wyznań.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.