2011-04-06 23:03: Turniej wiedzy pożarniczej w KP PSP
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem całego cyklu turniejowego jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej. W turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: I grupa to uczniowie szkół podstawowych, II grupa to uczniowie szkół gimnazjalnych, i III grupa to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.