2011-03-02 15:10: Zjazd szkoleniowo-sprawozdawczy Straży Miejskiej Warmii i Mazur
Widok tylu komendantów straży miejskiej naszego województwa w jednym miejscu oznacza coroczne zebranie sprawozdawcze, tym razem za rok 2010. Organizacji tegorocznego dwudniowego zebrania sprawozdawczo-szkoleniowego podjął się komendant bartoszyckiej Straży Miejskiej Jerzy Szostak. Oprócz komendantów Straży Miejskiej z całego województwa, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta, oraz główny odbiorca sprawozdania i zwierzchnik, a więc wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski.
Sprawozdanie dotyczyło funkcjonowania straży miejskich od momentu powołania ich do działania na terenie miejsko-gminnym naszego województwa, z uwzględnieniem powstawania jednostek w poszczególnych latach.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.