2011-02-16 11:51: Organizacje pozarządowe w mieście otrzymały dofinansowanie
Ogłoszony w połowie grudnia przez Urząd Miasta konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, i wszystkim podmiotom związanym z działalnością pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011 został już rozstrzygnięty, środki dofinansowujące na złożone zadania zostały rozdysponowane. Konkurs, którego głównym celem jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych miasta Bartoszyce w zakresie: kultury fizycznej i sportu, kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowia, to pewnego rodzaju mobilizacja wszystkich podmiotów do jeszcze większej działalności na rzecz dobra mieszkańców. Do rozdysponowania było 360 tys. zł.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.