2011-01-25 16:04: IV zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Pierwsza w tym roku, a jednocześnie IV w nowej kadencji sesja rady miasta skupiona była przede wszystkim wokół spraw budżetowych, bowiem jednym z rozpatrywanych przez radnych punktów było uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2011. Zatem po przedstawieniu opinii Komisji Programowej i Budżetu oraz wniesionego do projektu uchwały wniosku o niezwiększanie środków finansowych w dziale dotyczącym Ośrodków Informacji Turystycznej uchwała większością głosów radnych została przyjęta do realizacji. Do porządku obrad zostało wprowadzone stanowisko Rady Miasta w sprawie przygotowywanej likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, której miasto a także i powiat zdecydowanie się sprzeciwia.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.