2011-01-25 16:02: "Ognisty ratownik - Gorąca Krew"- akcja podsumowana w Olsztynie
Podstawowym celem akcji „Ognisty ratownik - Gorąca Krew” jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy PCK na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami PSP i z OSP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi, oraz popularyzacja honorowego krwiodawstwa przy wsparciu autorytetu strażaków-ratowników. Zatem akcja ma na celu zbiórkę wśród strażaków jak największej ilości krwi, która zasili i uzupełni braki w bankach krwi, nie tylko w okresie wakacyjnym, ale przez cały rok. Dlatego też oprócz powiatowych wyróżnień w związku z udziałem w akcji poszczególnych jednostek, raz do roku odbywa się uroczyste podsumowanie w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie.
Tym razem podsumowana została V edycja realizowanego programu "Ognisty ratownik", w którym uczestniczyły cztery KP PSP oraz 25 jednostek OSP.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.