2010-12-01 10:05: Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Telewizji Kablowej Bart-Sat
IX z kolei obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Bart-Sat odbyły się przy udziale 30 członków zwyczajnych, spośród których zgodnie z porządkiem obrad jednogłośnie wybrano przewodniczącego obrad, zastępcę, oraz sekretarza. Ponadto wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną, oraz komisję uchwał i wniosków. Podczas obrad przedłożone zostało sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za lata 2008-2009 oraz sprawozdanie finansowe, które komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała, wskazując na systematyczne modernizowanie sieci kablowej, rozszerzanie pakietów proponowanych odbiorcom, dbając o poprawę jakości obrazów i oferowanych usług , w tym odbioru telewizyjnego, internetu oraz usług telefonicznych.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.