2010-07-01 11:56: XL Sesja Rady Powiatu
Na 19 radnych podczas 40 sesji rady powiatu obecnych było osiemnastu, którzy wysłuchali i zaakceptowali sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnym stanie rynku pracy w powiecie bartoszyckim. I choć nadal nasz powiat przoduje niestety w najwyższym bezrobociu w województwie warmińsko-mazurskim, bo wskaźnik wynosi blisko 32%, to jednak zaznacza się tendencja spadkowa, która po części wynika z tworzonych prac sezonowych. Ponadto ze sprawozdania wynika, że perspektywy w rynku pracy są obiecujące, bowiem co raz więcej osób korzysta w PUP z form zapobieganiu bezrobociu, a więc ze szkoleń, czy z drugiej strony, możliwości dofinansowania pracownika.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,
2010-07-02 11:00, dodał: Witold Darski
Oddział Regionu bartoszyckiej "Solidarności" w X.2009 r. wystąpił do RM i RP o współorganizację obchodów XXX-lecia "Solidarności". Starostwo Powiatowe do tej inicjatywy nie przystąpiło, Urząd Miasta - TAK. Z wystąpienia do RP z dnia 16.06.br. ...Odmowa współuczestniczenia w przedsięwzięciu, przecież wspólnym musi wywołać wielkie zdziwienie. Bez podania jakichkolwiek argumentów przedstawiciel starostwa, który uczestniczył przecież w spotkaniach komitetu organizacyjnego nie podpisał porozumienia org. w maju br.. Samorząd powiatowy, który corocznie wydaje pieniądze na kultywowanie kultury mniejszości narodowych w społeczeństwie nie decyduje się na współuczestniczenie w przedsięwzięciu jakże szczytnym bo kultywującym kulturę narodową, patriotyczną i polską przecież w naszym bartoszyckim środowisku. Dzieje się to w roku kultury niezależnej, w roku XXX-lecia "Solidarności". Ośmielamy się poddać tę odmowną decyzję Zarządu pod rozwagę, czyli poparcie lub dezaprobatę Wysokiej Rady w dobrej wierze zajęcia właściwego stanowiska....... Rada Powiatu nie chciała, nie mogła, nie miała odwagi się określić?. Takiego punktu nie wprowadzono pod jej ostatnie obrady. SIC!

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.