2010-06-23 15:51: Walne Zgromadzenie SM Budowlani - część pierwsza.
Podczas Walnego Zgromadzenia SM Budowlani uczestniczy zarząd, oraz członkowie spółdzielni. Ponieważ liczba członków jest dość duża, takie zebrania odbywają się w trzech częściach, z których każda dotyczy bezpośrednio mieszkańców danego regionu miasta. Porządek obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia SM Budowlani przewidywał 24 punkty, z czego zrealizowano w pełni 21 punktów, bowiem trzy punkty po naradzie zostały w trakcie wycofane z obrad, dotyczyły one odwołania członka Rady Nadzorczej Haliny Osieckiej, Wandy Chorążewicz i Jerzego Smukowskiego.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,
2010-06-23 19:57, dodał: krynia787
Panie Krzyśku proszę dokładnie sprawdzić informację- NIE UCHYLONA została uchwała Walnego Zgromadzenia w spr.uczestnictwa członków S-lni w kosztach związanych z działalnością społeczną,oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię./Głosowano przeciw złożonemu wnioskowi o uchylenie./
2010-06-23 20:18, dodał: krynia787
Przepraszam P.Krzyśku,nie wiem,czy udało mi się przekazać informację,podaję jeszcze raz i proszę o sprawdzenie treści uchwały dot. uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną,oświatową i kulturalną... Walne Zgromadzenie przy 1 głosie wstrzymującym odrzuciło złożony wniosek o uchylenie wcześniejszej uchwały.
2010-06-24 08:50, dodał: krzysiek
odsyłam do http://sm-budowlani.com.pl

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.