2010-06-01 14:19: XXXIX Sesja Powiatowa
Obrady sesji powiatowej w piątek 28 maja tradycyjnie przebiegły zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe z funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, ponadto podczas sesji złożono informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych, oraz zostały przyjęte do realizacji podjęte uchwały, które dotyczą: zmian w budżecie powiatu na rok 2009, udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Bartoszyce w wysokości 7000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pleneru malarskiego organizowanego przez BDK. Radni zapoznali się ze złożoną skargą na działalność starosty, która zarzucała nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę w przeprowadzonym postępowaniu, w sprawie wyboru jednostki do świadczenia usług usuwania pojazdów z dróg powiatu i ich parkowania na parkingu strzeżonym.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.