2008-03-11 08:44: XV Sesja Rady Powiatu
Na 15-tej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu radni obradowali w piątek 7 marca w sali MDK. Na sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności powiatowych służb inspekcji i straży za rok 2007 w tym: komendanta Policji, Powiatowej Straży Pożarnej, lekarza weterynarii, inspektora nadzoru budowlanego, inspektora stacji sanitarno-epidemiologicznej, oraz sprawozdań naczelników wybranych wydziałów starostwa, czyli naczelnika wydziału rolnictwa i ochrony środowiska a także wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami. Ponadto radnym zostało przedłożone sprawozdanie z działalności zarządu dróg powiatowych. Wśród podejmowanych uchwał radni zajęli się zmianami w budżecie powiatu, określili zadania i przeznaczenie środków PFRON w roku bieżącym, oraz odwołali skarbnika powiatu.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.