2007-03-26 20:56: Sesja Rady Miasta i Powiatu
W czwartek, 29 marca o godzinie 10.00 rozpoczną się obrady VI Sesji Rady Miasta Bartoszyce. Na sesji przewidziane jest przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań pomocniczych jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Bartoszyce, wśród podejmowanych uchwał radni podejmą decyzję o zabezpieczeniu realizacji zadania "budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2, Szkole Podstawowej nr 7 oraz przy Zespole Szkół nr 1 w ramach programu "Blisko boisko", ponadto podejmowana będzie uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wyrażenia zgody na użyczenie terenu przeznaczonego pod budowę garaży, zgody na wydzierżawienie terenu w celu prowadzenia nauki jazdy pojazdami mechanicznymi przy ul. Gdańskiej, nadanie imienia stadionowi miejskiemu, uchwalenia ramowego programu działania Rady Miasta na okres kadencji, powiadomienia skarbnika i sekretarza miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz likiwdacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w jednostkę budżetową.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.