2011-03-31 10:21: VI zwyczajna sesja Rady Powiatu
VI zwyczajna sesja Rady Powiatu odbyła się przy udziale 16 radnych, oraz tradycyjnie w pierwszej części zaproszonych gości, przedstawicieli jednostek podległych samorządowi powiatowemu. Sesja zgodnie z porządkiem obrad rozpoczęła się od przedstawienia informacji z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu, którą tym razem przedstawił wicestarosta Janusz Dąbrowski. Kolejne punkty obrad dotyczyły sprawozdań z działalności powiatowych służb, inspekcji, straży, oraz niektórych naczelników wydziałów Starostwa, które z racji wcześniejszego dostarczenia do biura rady przez jednostki podległe, nie były szczegółowo omawiane podczas sesji, jedynie zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zreferowała dyrektor Brygida Adamajtis.
Tradycyjnie najwięcej czasu podczas sesji poświęcono uchwałom zapisanym w porządku obrad, które oprócz jednej zostały przez radnych przyjęte jednogłośnie.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.