2011-03-31 10:16: Zarząd ROD "Bartkowa Rola" ma absolutorium za rok 2010
Zebranie sprawozdawcze zrzeszonych działkowców służy zwykle podsumowaniu roku ubiegłego i udzieleniu absolutorium Zarządowi, który sprawuje nadzór nad całym zasobem ogrodów działkowych, w tym przypadku "Bartkowej Roli". I choć co roku jest ogrom prac do wykonania budżet jest niewielki, stąd wspólną decyzją podejmowane są najpilniejsze prace służące właściwemu wykorzystaniu ogrodów działkowych, które z roku na rok przybierają co raz częściej rolę rekreacyjną niż uprawną.
Podczas zebrania udzielono zatem absolutorium Zarządowi, który działając w oparciu o statut i zgodnie z założeniami finansowymi, wypełnił nałożone zadania i uzyskał niewielką nadwyżkę finansową, która w części pokryje prace modernizacyjne na terenie ogrodów. Podczas zebrania członkowie, których frekwencja z roku na rok maleje, powiadomieni zostali o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie składki członkowskiej, czyli 0,18 gr za m2 powierzchni działki.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.