2011-03-16 14:02: V zwyczajna sesja Rady Miasta
V zwyczajna sesja Rady Miasta tym razem miała obszerny porządek obrad, i już od początku jego punkty stały się dość kontrowersyjne. Po wystąpieniu burmistrza z informacją z działalności w okresie międzysesyjnym, w której m.in. oficjalnie przedstawiono radnym powołaną w lutym na stanowisko nowego dyrektora BDK Katarzynę Basak, oraz zastępcę burmistrza Anetę Mazur, emocje wzbudziła uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.