2008-11-06 08:44: Ćwiczenia pod kryptonimem "Warmia 2008"
W dniach 5-7.11.2008r. odbędą się ćwiczenia służb ratowniczych w tym inspekcji i straży na terenie Powiatu Bartoszyckiego w ramach ćwiczeń pod kryptonimem "WARMIA 2008" zgodnie z założeniami otrzymanymi od wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Ćwiczenia będą realizowane do założeń kryzysowych, takich jak: sytuacji powodziowych, podłożenia ładunku wybuchowego, w tym element ewakuacji ludności, oraz pożar kompleksu leśnego. Ponadto zostaną przećwiczone elementy epizodyczne takie jak rozszczelnienie cysterny przewożącej trujace środki przemysłowe, występowanie zakażeń i chorób zwierząt oraz odkażanie środków transportu.
Będą to ćwiczenia symulacyjne, w związku z tym uprasza się mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w ruchu drogowym w rejonach prowadzonych ćwiczeń..  >> czytaj dalej <<
dodał: Krzysiek,

"Telewizja Kablowa Bart-Sat" informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, wypowiedzi o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.